Epson SC-F500 Dye Sublimation Printer

Epson’s first 24″ dye sublimation printer